Ovi-Suli Iskola előkészítő foglalkozás nagycsoportos ovisoknak

A óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére előkészítő foglalkozásokon vehetnek részt  5-6  éves gyerekek.

ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSUNK létrehozásával a kudarcmentés iskolakezdés élményét tűztük zászlónkra.

Célunk, hogy a nagycsoportos óvodásoknak játékos foglalkozásokon keresztül fejlesszük azon képességeit, amelyekkel könnyebben vehetik az iskolába lépéskor az akadályokat.
A hónapok óta eredményesen működő iskola előkészítős gyermekeink számára nemcsak elegendő időt adunk az iskolássá váláshoz, de azt egy tanítói és pedagógiai szempontok alapján kidolgozott háttérrel is megtámogatjuk.

Tanítónők segítségével a beszédkészség javítás, mozgásfejlesztés,  ceruzafogás, torna, matematika, anyanyelv, környezetismeret témakörökben játékos foglalkozások keretében segítjük a gyerekeket.

Heti 1 órás játékos foglalkozásunk több részből áll. A gyermekek szinte észre sem veszik, hogy egy adott játékon keresztül pl. számfogalmukat vagy anyanyelvi képességeiket fejlesztjük, erősítjük. Egy adott foglalkozáson belül igyekszünk több területet is érinteni az alábbiak közül: pl. anyanyelvi nevelés; számfogalom, mozgás, térbeli-síkbeli orientáció, finom-motorika, ritmusérzék fejlesztése. Minden egyes foglalkozást úgynevezett szintetizálással (összefoglalással-„rögzítéssel”) zárunk. 

Foglalkozásunkról röviden:
3 fő részből áll a foglalkozásunk,
1.bevezető részből, ahol a gyerekek játékos feladatok között bővíthetik szókincsüket, majd
2. Fő részről, amiben a matematika és a magyar tantárgyi csoportokat külön külön egyes feladatokkal kiemelve ismertetjük meg a gyerekekkel. Matematika esetében számlálás, relációk kibontása, több, kevesebb és egyenlő fogalmakkal. Magyar esetében pedig a hangzók megismerésével, hangok beillesztése szavakba, képek leolvasása valamint egyéb játékos feladattal készségek és képességek fejlesztése.
Külön hangsúlyt fektetünk a jobb és bal differenciálásásra, beszédértés és észlelés, finommotorika és emlékezet fejlesztésére.
3.Befejező rész, ahol valamilyen mozgásos tevékenység segítségével a szem-kéz koordinációt előtérbe helyezzük
MIT FEJLESZTÜNK?
  1. térbeli, síkbeli tájékozódás
  2. számfogalom, logikus gondolkodás
  3. beszéd, beszédértés, kommunikáció, analízis-szintézis
  4. nagymozgás, finommotorika
  5. ritmusérzék
  6. feladattudat, feladattartás
  7. szabálykövetés

A tanító nénik minden esetben figyelembe veszik az egyéni sajátosságokat és igyekeznek az esetlegesen felmerülő hiányosságokat kiküszöbölni.

Foglalkozásainkat kiscsoportos keretben tartjuk, a jelentkező létszámtól függően.
Jelentkezni emailben vagy telefonon is lehet.
A weboldal a felhasználói élmény megtartásának érdekében sütiket (cookie-kat használ)