Rólunk

“A gyermekmosoly gyógyír a lélekre “

 

Foglalkoztató házunk tevékenységének szolgáltatói formája: Alternatív napközbeni gyermekellátás és gyermekfelügyelet.

A Mosoly-sziget Foglalkoztató- és Játszóház Gyenesdiás és Keszthely közvetlen határának csendes utcájában, nyugodt környezetben működik.  Megközelítés szempontjából is nagyon jó és egyszerű. A helyi óvoda és általános iskola szomszédos utcájában helyezkedik el. Ellátott célcsoportunk: elsősorban a 3-12 évesek számára nyújtunk ellátást, de igény és szükség esetén 14 éves korig vállalunk normál nevelési- és gondozási  igényű gyermekeket.

A Mosoly-sziget egy olyan hely, mely szolgáltatásaival a környékbeli családok sok problémájára kínál megoldást, elsősorban azoknak a dolgozó szülőknek akik átlagos fizetésük mellett tehermentesíteni szeretnék magukat pár órára mert nehezen megoldható számukra a gyermekek biztonságos elhelyezése, vagy akár szeretnének kikapcsolódni, foglalkozásokon részt venni a gyermekükkel és ezt anyagi helyzetük is megengedi. Olyan hely, olyan rendszerben, olyan szolgáltatásokkal és árakkal, melyek révén közösségek, barátságok szövődhetnek.

Az alternatív napközbeni ellátásunk alapvető célja a gyermekek intézményes ellátáson kívüli szabadidős elfoglaltságainak megszervezése.

Kiemelt célunk a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, a gyermek-szülő kapcsolatot  erősítő foglalkozások lebonyolítása. Célunk a gyermeki személyiség fejlesztése, kibontakoztatása, kiscsoportos foglalkoztatás keretei között

Boldog gyermekeket neveljünk, akik tudnak vidáman játszani, felszabadultan örülni, tevékenykedni, hatalmas mozgásigényüket kielégíteni. Tevékenységükben használják fel tapasztalataikat. Szókincsük gyarapodjon, beszédkészségük folyamatosan fejlődjön. A gyerekek napközbeni felügyelete, foglalkoztatása és nevelése, szükségleteiknek, életkoruknak megfelelően, családias környezetben zajlik.

Mindezek mellett feladatunknak tekintjük a gyerekek számára fontos, szórakoztató programok (pl. születésnapok, névnapok, egyéb események) lebonyolítását. Foglalkoztató házunk feladata közé tartozik az is, hogy a szülők, nagyszülők számára lehetővé tegyük, hogy a rendszeres délutáni vagy eseti pár órás elfoglaltságaikat zökkenőmentesen lebonyolíthassák.

Tervezett, órarend szerint beosztott foglalkozásaink a következők:

kézműves foglalkozás, hagyományőrző foglalkozás, iskola előkészítő foglalkozás, idegen nyelvű foglalkozás, táncoktatás, torna, nagymozgásos feladatok, szókincsbővítés dalok, mondókák segítségével, korrepetálás matematika és magyar tantárgyakból alsó tagozatos diákoknak.

Tiszteletben tartjuk a családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét.

Nevelési elveinket, programunkat a gyermekek életkorához, személyiségéhez  igazítjuk. A gyermekek természete igénye a fizikai és érzelmi biztonság megteremtése. A tanulás színtere a játék, a felnőttel való együttműködés, a  szokások  kialakítása, a  tapasztalatok  feldolgozása,  a  megismerési  folyamatok fejlődésének segítése. Kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód elvét, az egyéni képességek fejlesztését, kibontakoztatását

Foglalkozásaink a korcsoportokra szabottak, melyben a  gyermekközpontú bánásmód érvényesül. Fontos szempont a differenciálás. A családokkal és a szülőkkel az együttműködésre törekszünk, a gyermekközpontú bánásmódot érvényesítjük. Szolgáltatásaink kialakításában a gyerekek igényeire alapoztunk, figyelembe véve az egyének környezeti körülményeinek rendszerét.

A Mosoly-sziget foglalkoztató házban komplex pedagógiai tevékenység, nevelés folyik játékos módon.

Tapasztalati úton segítjük a gyermekeket, hogy ismereteket szerezzenek, ezért rendkívül  fontos  a  kreativitás, az  alkotó  tevékenység.

Programunk legfőbb tevékenységi köre a játék.  A gyermek legelemibb szükséglete, létformája a játék, ezen keresztül tapasztalja meg a körülötte  lévő világot,  tanul,  sikerélményhez  jut.  A játék nem csupán élményforrás, tanulás, hanem öröm is, ezért a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb eszköze. Hitvallásunk hogy a kisgyermekkori játék a  megismerés, az önkifejezés  eszköze,  a  gyermeki  fejlődés  alapvető  tevékenysége,  egyúttal  a  gyermeki  öröm  forrása.  Hozzájárul a világ megismeréséhez, segíti a testi, értelmi és szociális fejlődést.

A játékokat a különböző korú és érdeklődésű gyermekek számára állítottuk össze:

konstrukciós játékok (rajzolás, festés, építőjátékok)

szerepjátékok, elsősorban 6 éve kortól, mégpedig úgy, hogy a gyermekek a  szerepeket, tevékenységeket, a felnőttek közötti sajátos viszonylatokat sajátos játékkörülmények között újraalkotják

alkotó játékok minden korosztály számára (eszközei:gyurma, festék, színes ceruza)

nagymozgást segítő játékok mint például autózás, motorozás, biciklizés,  csúszdázás segítségével biztosítjuk a gyerekek mozgásfejlesztését, egyensúlyérzékelését. Valamint ügyességi játékokkal ( szappanbuborék fújás, ugrókötelezés, békaügetés, dobozgurítás, horgászás, állatjárások) színesítjük a gyermek nálunk eltöltött idejét

egyéb mozgást fejlesztő játékok is (trambulin, modern táncoktatás) állnak rendelkezéseikre szintén minden korcsoport számára.

természetes módszerekkel (Theta healing. Boldogság óra) stressz kezelő és személyiségfejlesztő játékon vehetnék részt a nehézségekkel küzdő gyerekek. Szükség szerint ennek a természetes módszer segítségével fejlesztjük a nehézségekkel küzdő gyermekeket,  mindezt  egyénileg,  a  gyermek  életkorának  és  képességeinek  figyelembevételével,  szoros  együtt-működésben a szülővel.

A nagyobbak számára még ismeretfejlesztő társasjátékok (dominó,  szókirakó,  amőba,  puzzle,  stb.), kézműves eszközök  állnak rendelkezésre.

Nem kevésbé  fontos  az  anyanyelvi  nevelés,  mondókák  és versek  tanulása, meseolvasás.

A  gyermekek  verbális,  vizuális  fejlesztésére  számos foglalkozás szolgál. Óvodásoknak  mesék, gyermekversek, diavetítés  segítségével ,  kisiskolásoknak  logikai,  matematikai  foglalkoztatók, ismeretterjesztő könyvek, szépirodalom segítségével fejlesztjük verbális tudását.

Lehetőséget  biztosítunk  idegen  nyelvek  (elsősorban  a német és angol) játékos, a gyermekek életkorának megfelelő tanítására nyelvtanár segítségével.

Törekszünk a helyes higiénés szokások kialakítására (tisztálkodás, kézmosás,   öltözködés,  a  kulturált  étkezés  szabályainak betartása), helyes  viselkedésformákat  tanítunk.

Minden esetben tájékoztatást kérünk a szülőktől a gyermek érdeklődéséről, szokásairól, tudásáról és ennek megfelelően foglalkoztatjuk a gyermekeket mielőtt a játszóházunkba kerül.

Foglalkozásaink a szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon,  rendszeres időközönként vagy esetileg  meghatározott  időtartamokra  bontva zajlanak.

Előre tervezett, heti órarendet követünk, melyben a szülők értesülhetnek adott dátum alapján a szervezett foglalkozásokról már a hónap elején. Órarendünket külső és belső igényeknek megfelelően állítjuk össze, adott korcsoportokra lebontva. Esetenként ( intézményi szünetek alatt) délelőtti és délutáni foglalkozásokat is vállalunk. Természetesen ezt is előre tervezett és szervezett programokkal színesítve.

Alvási lehetőséget nem  biztosítunk,  de a folyadékpótlásról minden esetben

 

Alaptevékenységen kívüli kiegészítő szolgáltatás:

Hétvégenként születésnapi rendezvényeket, gyerekrendezvényeket vállalunk animátor segítségével. Az ünneplés kb. 2-3 óra játékidővel zajlik, a foglalkoztató teremben, ahol az alkalomhoz illő dekorálással és finom születésnapi tortával készülünk a gyerekeknek. Kiegészítésként választható hozzá elfoglaltságként például arcfestés, csoki nyalóka készítés, kézműves foglalkozás, esetleg az animátor szolgáltatásai alapján felajánlott témára szórakoztató foglalkozás, így kialakítva a születésnapos kívánságait.

Az ellátás igénybe vételének módja:

A foglalkozásokra előzetes időpont egyeztetéssel fogadjuk a gyermekeket, a kapcsolat felvétel történhet személyes, telefonos vagy akár e-mailes formában.

Előzetes egyeztetés alapján maximális létszám betöltéséig felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A gyermek felvételét a szülő kérheti.

Hivatalos dokumentum formájában (mely tartalmazza a gyermek nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, Taj számát, szüleinek nevét, címét és elérhetőségét, a gyermek állampolgárságát, ellátásának idejét, valamint a térítési díj összegét) nyilatkoznia kell a szülőnek arról, hogy felügyeletünkre bízza gyermekét.  A szülő és az intézmény között megállapodás kötést követően a gyermek jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételéhez. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

Csapatunk

 Horváth Ágnes

Szakmai vezető, Szervező és koordinátor, Diplomás tanítónő, Boldogság program vezetője, Animátor

Horváth Ágnes vagyok, 1 gyermekes édesanya.  Főállásban általános iskolai tanítónő.

Nagy családban nőttem fel és a mai napig abban is élek. Ezt az elvet követve, valamint  édesanyám és szeretett  nagymamám ötletét  alapul véve született meg az ötlet, hogy szakmámból adódóan  létrehozzunk egy olyan helyet és szolgáltatást, ami a családokról de elsősorban a gyerekekről szól.

Célcsoportunk elsősorban a környékben élő gyermekes családok oly módon, hogy gyermekeik részére felügyeletet biztosítunk (akár a szülővel együtt) egy gyerekbarát környezetben, családias légkörrel, mégpedig úgy, hogy közben foglalkozásokon is részt vesznek, ezáltal hasznosan töltik el szabadidejüket, érzelmi és értelmi képességeik fejlődnek. Iskolai és óvodai szünetek alatt lehetőség biztosítunk a gyermekek elhelyezésére és felügyeletére.

Különböző programok és események szervezésében már évek óta részt veszek és dolgozom, így azt is vállaljuk, hogy születésnapok és egyéb gyermek rendezvények  lebonyolítása megvalósuljon a segítségünkkel.

A Mosoly-szigeten heti rendszerességgel tartok alkotó, művészeti foglalkozásokat. Iskola előkészítő foglalkozásokon vehetnek részt velem az iskolába készülő gyerekek. Táboraink egyik vezetője vagyok.

Mottóm: „ A gyermekmosoly gyógyír a lélekre” .

Várunk szeretettel mindenkit  mosolygós élményekre a Mosoly-szigetre.

 

Horváth Eszter

Szakmai helyettes, kisgyermek nevelő és gondozó, diplomás óvónő

Horváth Eszter vagyok, házas, 2 gyermek édesanyja.

Főállásban kisgyermeknevelőként dolgozom a helyi bölcsődében.

Családom ötletéhez nagy örömmel és sok tervvel csatlakoztam, hogy vállalkozásunk elindulhasson.

Régóta dédelgetett vágyam volt egy gyermekek szórakoztatásán és foglalkoztatásán alapuló játszóház megvalósítása.

Most úgy alakult, hogy ez az álmom valóra válhat.

A főiskola elvégzése után szerencsém volt az alsópáhoki Kolping Hotelben is dolgozni 3 évet, ahol hasonló környezettel, hasonló tevékenységi körrel ismerkedhettem meg, mint óvónő és animátor.

Fiatalon sokat tapasztalhattam meg ott, amiért hálás vagyok akkori kolléganőimnek és főnökeimnek.

Ezután újabb lehetőségem adódott, hogy gyermekekkel foglalkozzak, mint kisgyermeknevelő. 10.éve a helyi bölcsődében dolgozom, amit hivatásomként szeretek.

A 10 év alatt született meg két gyermekem is, a lányom idén 9 éves, a fiam pedig 6éves lesz.

Testvéremmel és leendő kolléganőimmel minden erőmmel azon leszek, hogy Mosoly- szigetről minden gyermek sok-sok élménnyel, vidámsággal mehessen haza és örömmel térjen vissza hozzánk minden alkalommal.

„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.” ( Gárdonyi Géza)

 

Vajdáné Csite Katalin

Diplomás tanítónő, Német nyelv tanár,  Theta Healing konzulens

Pályakezdésem óta, 25 éve tanítok. Több korosztály nevelkedett már ki munkám során óvodás kortól egészen középiskolás korig.  Örömmel vettem a felkérést és a Mosoly-sziget részéről, így tagjaként célom, hogy a gyerekeket ön-és társismeretük fejlesztésével, egy olyan világba kalauzoljam, ahol teljes mértékben önmagukat adhatják, növekedésüket segítve ezzel.

Mindig szem előtt tartottam a gyerekek minden feletti elsőbbségét a nevelő munka során. Mindig arra törekszem, hogy az általam tanított gyerekek derűs, egymást segítő, empatikus légkörben tanuljanak és játszanak, szívesen jöjjenek a foglalkozásaimra. Számomra elsődleges a gyermekek oktatása és nevelése a XXI. századi elvárásoknak megfelelően. Manapság nehéz mindig mindent a lehető legjobban teljesíteni, de nagyon sok célt valósítottam meg eddig is a gyerekekkel együttműködve, ami megelégedéssel töltött el  a munkám során. Tudom, hogy soha nincs vége, mindig van egy következő feladat,egy újabb nap, egy újabb kihívás, egy magasabb cél.

A weboldal a felhasználói élmény megtartásának érdekében sütiket (cookie-kat használ)